Edukacja w wolnosciOficyna Wydawnicza “Implus”, Kraków, 2005
ISBN 83-7308-484-3